Välkommen

sandra_joanne
Sandra Weineland och JoAnne Dahl

Hej och välkommen! Jag utvecklar psykologiska interventioner utifrån kontextuell beteendeterapi för personer som har övervikt, fetma eller ätstörning. Behandlingen syftar till att främja psykologisk flexibilitet kring tankar och känslor, samtidigt som personen närmar sig personligt värderade och hälsosamma mål i livet. Jag är verksam vid Primärvården i Borås och FoU-centrum Södra Älvsborg, samt universitetslektor vid Borås Högskola.

    Sök inom hemsidan