Om mig

Viktpsykologen är ett projekt med psykologisk behandling som startade år 2009. Min förhoppning är att det kontextuella beteendeterapeutiska förhållningssättet sprider sig inom behandling för personer med fetma. Behandlingen innebär bland annat att främja hälsosamma beteenden utifrån individens personliga mål och att fylla livet med kvaliteter.

Läs gärna vår självhjälpsbok om ACT för personer som försöker gå ned i vikt. Där finns användbar psykoedukation, praktiska övningar och texter.

The Diet Trap Book – Feed your psychological needs and end your weight loss struggle, using Acceptance and Commitment Therapy.

Jag är kliniskt verksam som psykolog vid Primärvården i Borås, samt vid FoU-enheten för Sjuhärad. Jag forskar via Linköpings universitet. Bland annat pågår en studie just nu för personer med ätstörningar.