Kontakt och service

Sandra Weineland, specialistpsykolog, Ph D
Linköpings universitet
sandra.weineland@liu.se
www.sandraweineland.se

Workshops

Viktpsykologen riktar sig bland annat till yrkesverksamma dietister, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer med flera som arbetar med personer som har övervikt eller har genomgått viktoperation.

Vi inom området vet att traditionella behandlingar för viktminskning ofta resulterar i viktnedgång initialt, men tyvärr senare till viktuppgång, ofta till ursprungsvikten. Vidmakthållande av viktnedgång kan ses ur ett psykologiskt perspektiv och som en komplex process beroende av en genomgripande förändring i individens liv, snarare än beroende av enstaka beteendeförändringar. Målet med beteendeterapin har i huvudsak varit viktminskning och vikt i kilo. Idag diskuteras ett vidgat fokus, då man menar att behandlingen även bör riktas mot psykologiskt välmående och acceptans för kroppen. Tanken är att när vikten inte längre ses som ett hinder och kampen mot kroppen släpps, så får individen större kontroll över sitt liv, vilket kan främja hälsosamma beteenden. Metoder som skapar en dialektik mellan hälsosamma beteenden och ökad självacceptans, kan eventuellt leda till goda förutsättningar för individen att förändra sin situation.

En magsäcksoperation i viktminskningssyfte resulterar oftast i en dramatisk viktminskning. Operationen innebär också en anpassning till dietrekommendationer, ett nytt ätbeteende och kroppsförändringar. Psykologisk behandling i kombination med kirurgi kan därför vara viktigt för de individer som har behov av detta.

Om du är intersserad av föreläsningar eller worskhops kan du kontakta oss.

Material riktat till målgruppen

Det finns texter och övningar från Viktpsykologen i boken The Diet Trap – Lillis, Dahl och Weineland (www.thediettrapbook.com).